Wednesday, December 17, 2008

yesterday and the day before


biking next to the meron mountain.


i made last minute, colorful chocolate balls for oz's birthday


and boiled glögg on a real fire


i love fennel with olive oil, lemon juice, salt and pepper.

this little one we tried to save by finding her a warm spot and giving her some water to drink. but she still died. it was a little bit sad.

1 comment:

Yaelian said...

Mmm, chockladbollarna ser jättegoda ut!

Du frågade i min blogg vad jag gör här i Israel. Jag svarade där men skriver det här igen:
Sara,tack :-)jag bodde här tidigare när jag var yngre, och kom tillbaka hit för 2 år (a long story..)sedan efter att ha bott i Venezuela och USA(med min israeliska ex) och i Finland förstås.
Jättebra att man kan översätta till exempel finsk text med google translator, fast översättningen inte är särskilt bra.Det lönar sig absolut att göra själv mandelmjölk osv, de är faktiskt jättedyra här.Annors så bor du på samma kibutz där min son tillbringade en sommar för några år sedan, som en volunteer.